Published: 14 januari 2017

Fusie begeleiding plaatselijke kerken.

In 2004 zijn de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Synodaal verband en de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland gefuseerd tot de nieuwe Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In principe kunnen plaatselijke gemeenten gewoon blijven wat ze zijn. In  het samenvoegen van de plaatselijke kerken gaat het om meer dan zakelijk de organen met elkaar verbinden. Een fusie is een uniek moment om inhoudelijk met elkaar opnieuw te doordenken wat het betekent om ‘kerk’ te zijn, of om het nog anders te zeggen: om “gemeente van Christus” te zijn en opnieuw te worden. Fusie is dan ook veel meer dan een technisch proces, het is een geestelijke ontdekkingstocht. Daar hulp van buitenaf bij halen is geen luxe en zeker niet een brevet van onvermogen.  Inmiddels heb ik een aantal fusies begeleid, sommigen heel intensief, anderen op advies-afstand. De laatste plaats waar ik bij betrokken was is Rijnsburg geweest, maar ook in Maasland en Pijnacker ben ik intensief betrokken geweest in zowel het proces als de begeleiding van de gemeente beraden, die in dat proces nodig zijn. In Den Haag moesten twee wijkgemeenten samen een nieuwe wijkgemeente worden: een boeiend proces waar mensen konden opbloeien.

Published: 14 januari 2017