Wie is Hart voor de Kerk?

Dick van Dijk, aangenaam! Ik ben sinds 1979 in de kerk werkzaam. De kwaliteit van mijn werk ligt vooral in de persoon wie ik ben: open, nieuwsgierig, en bevlogen. De basis van alles is mijn geloof en de liefde voor wat de kerk mag én kan zijn in de wereld van vandaag. Ik heb een open mind voor wat de ander beweegt en wil daar graag in meegaan. Ik ben meer een mensen-mens die kennis en vaardigheden weet in te brengen.

Van begin tot nu

Ik ben begonnen als plaatselijk evangelist en missionair gemeenteopbouwer.

De ervaring die ik daar heb opgedaan, aangevuld met mijn hbo-studie Theologie (bachelor) opende de deuren naar kerkelijk adviseur. Daarin heb ik internationale ervaringen opgedaan door participatie in diverse conferenties met Europese kerken en diverse werkreizen naar Afrika. Opgegroeid binnen een Gereformeerde Bond Gemeente (zeg maar de behoudende kant van de Protestantse Kerk in Nederland) heb ik mij in de loop der jaren ontwikkeld tot een adviseur en begeleider voor de hele breedte van kerkelijk Nederland. Zo ben ik nauw betrokken bij interkerkelijke projecten zoals projectleider bij de Micha Cursus en ‘Kerkelijk Zaaier’ bij Schuld Hulp Maatje Nederland. Daarnaast nam ik mijn plaats in binnen diverse oecumenische werkgroepen. Mijn expertise heb ik opgebouwd bij diaconaat, missionair werk en pastoraat. Ook gemeenteopbouw is voor mij bekend terrein. Begeleiding van kerkenraden is mijn basis-expertise geworden.

Naast mijn opleiding heb ik meerdere trainingen gevolgd met het oog op mijn functie als gemeenteadviseur. Bijvoorbeeld: Adviesvaardigheid, Conflictbemiddeling, Geestelijk Leiderschap, Motiverende Gespreksvoering en Waarderende Gemeenteopbouw.

Matthijs Geluk

“Dick van Dijk is een zeer enthousiast en aimabel mens, die werkt vanuit zijn hart. Met Dick kan je rekenen op een trouwe samenwerkingspartner.”

Ontstaan

Hart voor de Kerk is gestart, nadat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) afscheid nam van alle gemeentebegeleiding. Omdat de behoefte aan gemeentebegeleiding bleef bestaan is Hart voor de Kerk gestart. Dezelfde gemeentebegeleiding als voorheen, maar nu vanuit een eigen adviesbureau.