Hart voor de Kerk heeft jarenlange ervaring en uitgebreide expertise opgebouwd in het begeleiden van diverse trajecten. Met goede organisatie, betrokken bezieling en met hart voor de kerk bouwen we samen aan de kerk van morgen. We doen dit door begeleiding te geven bij alle vragen die spelen in de gemeente. Hieronder lees je welke diensten Hart voor de Kerk aanbiedt:

B

Bezinnen op de toekomst

Je wilt je als kerkenraad bezinnen op de toekomst. Maar hoe kunnen jullie dat het beste doen? Hart voor de Kerk maakt gebruik van diverse benaderingen:

  • Handboek gezonde gemeente: Werken aan de sterke kanten van wie jullie als gemeente zijn en de bezinning op hoe jullie gemeente-zijn vormgeven.
  • Waarderende Gemeenteopbouw: Vanuit de sterke kanten van je ‘gemeente zijn’ werken aan de realisering van het visioen.
  • “Gaandeweg Hem tegemoet”: Een werkwijze die uitgaat van de relatie van Kerk en Koninkrijk.

L

Lastige thema’s

Hart voor de Kerk leidt gemeenteberaden om lastige thema’s aan de orde te stellen of taaie vraagstukken bespreekbaar te maken. Er valt hierbij te denken aan homoseksualiteit of de doop.

P

Pastor

Het lukt niet altijd om de overgang van voorgangers zo te laten verlopen dat de gemeente niet zonder dominee zit. Of misschien is er iets ernstigs gebeurd en is jullie gemeente direct op zoek naar een pastor voor korte tijd. Hart voor de Kerk is aanspreekbaar om kortdurend als interim pastor te fungeren.

B

Bijzondere diensten

Voor bijzondere diensten kunnen jullie contact opnemen met Hart voor de Kerk. We hebben al een scala aan bijzondere diensten mogen verzorgen.

T

Toerusting

In de gemeente zijn talloze vrijwilligers aan de slag. Ondersteuning in hun taken en bedieningen (ook de ambten) is vanzelfsprekend. Neem gerust contact op en stel jullie vragen. Hart voor de Kerk kan daar zelf niet altijd in de volle breedte antwoord op geven, maar onze connecties kunnen jullie misschien helpen. Bijvoorbeeld het samenwerkingsverband Kerkadviesteam.

L

Gespreksleiding

‘Leidinggeven aan gesprekken’ is voor “Hart voor de kerk” een dienstverlening die we graag aanbieden. Daardoor kunnen kerkenraden of moderamina zo samen in gesprek zijn dat ieder mee kan doen wanneer je op kruispunten staat of een belangrijke beslissing moet nemen. Ook het leiding geven aan gemeenteberaad of een discussieavond over een actueel thema: ook daarvoor kunt u aankloppen bij “Hart voor de Kerk”.  Met vele kerkenraden heb ik een dagprogramma gevuld van een kerkenraadsdag.